Belišće d.d.

Belišće d.d., drvno-industrijsko poduzeće osnovano 1884. kao privatna obiteljska tvrtka »S. H. Gutmann« u Belišću; nakon konfiskacije (1946) promijenilo naziv u ŠIP Belišće, 1950. u DIP Belišće, 1958. u Belišće, kombinat za kemijsku i mehaničku preradbu drveta i proizvodnju strojeva, a od 1978. Kombinat Belišće. Početkom 1993. organizirano je kao dioničko društvo »Belišće« koje s 2995 zaposlenih (1996) proizvodi polucelulozu, ambalažni papir, transportnu i komercijalnu ambalažu od valovitoga kartona, spiralne cijevi i ambalažu te strojeve za brizganje plastičnih masa, traktorske prikolice, rezanu građu, drvni ugljen i dr.

Belišće d.d.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6734>.