Benussi, Bernardo

Benussi [benu's:i], Bernardo, talijanski povjesničar (Rovinj, 10. I. 1846Trst, 18. III. 1928). Isprva studirao pravo u Padovi (od 1864), zatim povijest i zemljopis u Beču i Grazu, gdje je 1869. stekao diplomu učitelja povijesti i zemljopisa, dvije godine poslije i filozofije. Bio profesor u Kopru 1869–74. i Trstu 1874–94. te ravnatelj tamošnjega ženskog liceja 1894–1908. Jedan od osnivača Istarskoga društva za domovinsku povijest i arheologiju (Società istriana di archeologia e storia patria, 1884) i predsjednik društva (1899–1925). Istraživao uglavnom srednjovjekovnu povijest Istre i Trsta, surađivao u časopisima Acheografo Triestino i Atti e memorie. U njegovim radovima primjetan je utjecaj austrijske historiografske škole, s kojom je došao u doticaj na studiju u Grazu. Vrijednost radova u priličnoj mjeri umanjuju mu iredentistička gledišta i tumačenje istarske povijesti.

Benussi, Bernardo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6969>.