Bojničić, Ivan

ilustracija
BOJNIČIĆ, Ivan

Bojničić, Ivan, hrvatski povjesničar i arhivist (Valpovo, 24. XII. 1858Zagreb, 11. VI. 1925). Pravo i filozofiju završio u Budimpešti 1876., doktorirao 1880. tezom Krivotvorenje isprava u srednjem vijeku. Najprije je radio u Narodnom muzeju u Budimpešti do 1879. te u Arheološkom odjelu Narodnoga muzeja u Zagrebu do 1892. Arhivarom i ravnateljem Hrvatskoga zemaljskog arhiva u Zagrebu bio je od 1892. do 1925. Od 1910. do 1922. bio izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Dvorski savjetnik 1914–18., zastupnik Narodne stranke u Hrvatskom saboru 1887–89., tajnik Hrvatskoga arheološkog društva 1880–93., potpredsjednik Društva umjetnosti 1903–18. te jedan od osnivača Braće hrvatskoga zmaja i urednik Vjesnika Hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva. Znanstveni mu se radovi odnose na kulturnu i političku povijest te na pomoćne povijesne znanosti; posebice se bavio genealogijom, numizmatikom i heraldikom. Surađivao u stručnim domaćim i stranim časopisima. Glavno mu je djelo Plemstvo Hrvatske i Slavonije (Der Adel von Kroatien und Slavonien, 1899).

Bojničić, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8476>.