Brlić, Andrija Torkvat

ilustracija
BRLIĆ, Andrija Torkvat

Brlić, Andrija Torkvat, hrvatski publicist, političar i gramatičar (Brod na Savi, danas Slavonski Brod, 15. V. 1826Brod na Savi, 21. V. 1868). Studirao teologiju u Beču 1843–48; prihvatio ideje hrvatskog narodnog preporoda. U lipnju 1848. sudjelovao na Slavenskom kongresu u Pragu, a u jesen te godine pridružio se vojsci bana J. Jelačića. Kao njegov tajnik kontaktirao s prvacima češkog nacionalnog pokreta, kao banov izaslanik boravio u Parizu potkraj 1848. i na početku 1849. U listovima Journal des Débats i Tribune des Peuples objavljivao je članke u kojima je obavještavao francusku javnost o Jelačićevu vojnom pohodu i težnjama Hrvata, zagovarajući ideju o širokome federalističkom preuređenju Habsburške Monarhije. Nakon povratka u Hrvatsku preuzeo je mjesto županijskog tajnika u Osijeku. Potkraj 1849. došao je u Zagreb, gdje je 1850–51. obavljao dužnost tajnika Matice ilirske, a potom odlazi u Đakovo, gdje radi kao upravnik imanja biskupa J. J. Strossmayera. God. 1853. otišao je u Beč na studij prava, koji završava 1857. Nakon toga otvorio je odvjetničku kancelariju u Brodu na Savi. Kao predstavnik Vojne krajine Brlić je zauzeto sudjelovao u radu Hrvatskoga sabora 1861. Surađivao je u mnogim novinama i časopisima i potpisivao se pseudonimima i šiframa.

Kao gramatičar Brlić se razlikuje od tadašnjih preporodnih gramatičara. Napisao je Gramatiku ilirskoga jezika (Grammatik der Illyrischen Sprache, 1854) po uzoru na Karadžića, Daničića, Miklošiča, Babukića i svojega oca Ignjata Alojzija, spajajući dvije filološke škole, ilirsku i karadžićevsku. Gramatika je, prva do tada, pisana fonološkim pravopisom, s primjerima na latinici i ćirilici, ima novoštokavsku akcentuaciju, naporedo novoštokavske i starije oblike, diftonški dugi jat i još nekoliko važnih obilježja preporodne jezične norme. U njoj je i prvi suvremeni prilog tvorbi riječi. Brlić je surađivao u periodici, uređivao je Kolo, prevodio i priređivao za tisak starije hrvatske pisce.

Brlić, Andrija Torkvat. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.4.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9596>.