Brodnjak, Vladimir

Brodnjak, Vladimir, hrvatski prevoditelj, novinar i leksikograf (Zagreb, 16. XII. 1922Zagreb, 8. III. 1992). Studij hrvatskoga jezika i književnosti završio je u Zagrebu. Kao novinar i lektor zaposlio se u Vjesniku 1950., a dvije godine nakon toga u nakladničkome poduzeću Naprijed, gdje je sve do umirovljenja radio kao lektor, urednik, redaktor te književni prevoditelj. Prevodio je s francuskog i njemačkoga jezika. Bavio se i razlikama između hrvatskoga i srpskoga jezika te je desetljećima skupljao građu i bilježio razlike među dvama jezicima za svoje životno djelo Razlikovni rječnik srpskog i hrvatskog jezika. Taj najopsežniji hrvatski razlikovni rječnik, prvi put objavljen 1991. te u još tri izdanja, sadrži 40 000 riječi i izvedenica. Bio je jedan od suurednika Velike Epohine enciklopedije aforizama (četiri izdanja od 1968), a pisao je i memoarsku prozu (posmrtno objavljen roman Druga strana medalje: zapisi iz dnevnika na rubu rata, 1996).

Brodnjak, Vladimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9642>.