Budislavić, Ivan

Budislavić, Ivan, hrvatski drvorezbar (XV. st.). Živio u Trogiru, gdje je 1440. izradio korska sjedala od orahovine u svetištu katedrale. Sjedala su u dva niza, s bogato ornamentiranim pregradama i naslonima; gotičke ornamentacije izvedene su polikromiranim geometrijskim i biljnim uresima sa sitnim figuralnim umetcima. Pripisuju mu se četiri bočne strane korskih sjedala u splitskoj katedrali, a njegovoj radionici jednostavne korske klupe u crkvi na Čiovu.

Budislavić, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9990>.