Struka arheologija, pronađeno natuknica: 1165

bakreno doba

bakreno doba ili eneolitik (halkolitik, kuprolitik), prapovijesno razdoblje između neolitika i brončanoga ...

Balina glavica

Balina glavica, višeslojni arheološki lokalitet u Umljanovićima kraj Drniša. Na prapovijesnoj gradini ...

balkanologija

balkanologija (balkanistika), humanistička znanstvena disciplina koja proučava Balkan kao povijesnu, ...

Ballif Philipp

Ballif [bali'f], Philipp, austrijski građevinski inženjer (Eggenberg kraj Graza, 1847 – Beč, 6. X. 1905). ...

Bandelier Adolphe Francis Alphonse

Bandelier (engl. [bændəli'ə], franc. [b8118dəl·jẹ']), Adolphe Francis Alphonse, sjevernoamerički antropolog ...

Banner János

Banner [bα'n:εr], János, madžarski arheolog (Székudvar/Socodor, Rumunjska, 6. III. 1888 – Budimpešta, ...

Banjole (arheološko nalazište)

Banjole, arheološko nalazište kraj Vodnjana. God. 1907. otkrivena je trobrodna bazilika sv. Mihovila, ...

Bapska

Bapska, selo 7 km jugozapadno od Iloka, Srijem; 940 st. (2011). Leži na 90 m apsolutne visine. Stanovnici ...

Barbariga

Barbariga, rt na zapadnoj obali Istre, oko 20 km sjeverno od Pule. Ime dobio po venecijanskoj obitelji ...

Barbat na Rabu

Barbat na Rabu, selo na jugozapadnoj obali otoka Raba; 1234 st. (2011). Leži 3 km jugoistočno od grada ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|