Struka astronomija, pronađeno natuknica: 1246

Adhara

Adhara [ada'ra], zvijezda →  adara ...

Adonis (astronomija)

Adonis (2101 Adonis), planetoid koji je 12. II. 1936. otkrio belgijski astronom Eugène Joseph Delporte ...

Adrastea

Adrastea [~te:'a] (lat.), Jupiterov prirodni satelit adrasteja ...

Adrasteja

Adrasteja (Adrastea), Jupiterov satelit koji kružnom putanjom (ekscentricitet 0,0015) obilazi Jupiter ...

aerolit

aerolit (aero‑ + ‑lit), kameni meteorit, sastava slična nekim Zemljinim stijenama, no s više metala. ...

afel

afel (apo-, tj. aph- ili ap’ + grč. ἥλıος: Sunce), najudaljenija točka putanje nekoga Sunčeva pratioca ...

Agena (astronomija)

Agena (prema lat. genu: koljeno), zvijezda →  hadar. ...

Ahernar

Ahernar (arap. āẖir al-nahr: ušće) (Achernar, Alfa Eridana, α Eridani), najsjajnija zvijezda u zviježđu ...

Ahilej (astronomija)

Ahilej (588 Achilles), planetoid koji je 22. II. 1906. otkrio Max Wolf. Giba se Jupiterovom putanjom ...

ahondrit

ahondrit (a1- + grč. χόνδρoς: zrno ili χoνδρός: u obliku zrna), kameni meteorit koji ne sadržava hondre. ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|