Struka astronomija, pronađeno natuknica: 1250

Žirafa

Žirafa (latinski Camelopardalis [kame:lopa'rdalis], oznaka: Cam), veliko zviježđe sjevernoga neba između ...

životinjski pojas

životinjski pojas →  zodijak ...

α Aquilae

α Aquilae [a'lfa a'kuile:], zvijezda →  altair ...

α Arietis

α Arietis [a'lfa ari'etis], zvijezda →  hamal ...

α Aurigae

α Aurigae [a'lfa auri:'ge:], zvijezda →  kapela ...

α Boötis

α Boötis [a'lfa bo·o:'tis], zvijezda →  arktur ...

α Canis Majoris

α Canis Majoris [a'lfa ka'nis ma:jo:'ris], zvijezda   →  sirius ...

α Canis Minoris

α Canis Minoris [a'lfa ka'nis mino:'ris], zvijezda →  prokion ...

α Carinae

α Carinae [a'lfa kari:'ne:], zvijezda →  kanop ...

α Centauri

α Centauri [a'lfa centạu'ri:], zvijezda →  rigil kentaur ...

|<  < (121)  122  123  124  125