Struka astronomija, pronađeno natuknica: 1246

Ananka

Ananka (Ananke), Jupiterov satelit koji eliptičnom (ekscentricitet 0,24) i nagnutom putanjom (inklinacija ...

Ananke

Ananke [a'~] (lat.), Jupiterov prirodni satelit ananka ...

Andromeda (zviježđe)

Andromeda (latinski Andromeda [andro'∼], oznaka: And), zviježđe sjevernoga neba između zviježđa Gušterice, ...

Andromeda (galaktika)

Andromeda (M31 ili NGC 224), najbliža spiralna galaktika, nalazi se u zviježđu Andromedi a udaljena ...

Andromedidi

Andromedidi (Bielidi), meteorski roj kojemu je radijant u zviježđu Andromedi, pojavljuje se od 25. rujna ...

annus fictus

annus fictus [a'n:us fi'ktus] (lat.: utvrđena godina), trenutak kada počinje godina istodobno za cijelu ...

anomalija

anomalija (grč. ἀνωμαλία). l. Odstupanje od zakonitosti, pravila, uobičajenoga; nepravilnost. 2. U ...

anomalistička godina

anomalistička godina →  godina ...

Antares

Antares (grč. Ἀντάρης, stezanjem anti Ares: Marsov suparnik, jer zbog crvene boje donekle nalikuje na ...

antiapeks

antiapeks (anti- + apeks) →  apeks ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|