Struka biologija, pronađeno natuknica: 698

citologija

citologija (cito- + -logija), grana biologije koja se bavi građom i funkcijama stanice. U istraživanju ...

citoplazma

citoplazma (cito- + -plazma) → stanica ...

citotoksičnost

citotoksičnost (cito- + toksičnost), otrovnost nekih tvari za stanicu, posebno onih koje onemogućuju ...

Correns Carl Erich

Correns [kɔ'rεns], Carl Erich, njemački botaničar i genetičar (München, 19. IX. 1864 – Berlin, 14. II. 1933). ...

Cousteau Jacques-Yves

Cousteau [kustọ'], Jacques-Yves, francuski mornarički časnik i podmorski istraživač (Saint-André-de-Cubzac, ...

crossing-over

crossing-over [krɔ'siŋəuvə] (engl.), križanje, hijazma; u genetici, izmjena dijelova kromosoma, a s ...

Cvitanović Blaž

Cvitanović, Blaž, hrvatski zoolog (Veli Iž, 11. I. 1844 – Veli Iž, 25. II. 1932). Gimnaziju i teologiju ...

darvinizam

darvinizam, teorija Ch. Darwina o uzrocima nastanka i promjena životinjskih vrsta. Evolucija se prema ...

Darwin Charles

Darwin [dα:'win], Charles, engleski prirodoslovac (Shrewsbury, 12. II. 1809 – Down, Kent, 19. IV. 1882). ...

Darwin Erasmus

Darwin [dα:'win], Erasmus, engleski liječnik, prirodoslovac i didaktički pjesnik (Elston Hall, 12. XII. 1731 ...

|<  <  11 (12)  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|