Struka biologija, pronađeno natuknica: 698

eutrofikacija

eutrofikacija (eu- + -trofikacija), starenje vodenih ekosustava (npr. jezera). U prirodi taj proces ...

evolucija

evolucija (lat. evolutio: razvoj, razvitak), razvoj iz nižega u više, iz jednostavnoga u složeno, nekoga ...

fagociti

fagociti (fago- + -cit), sve one stanice koje su sposobne razoriti određene mikroorganizme, druge stanice ...

fagocitoza

fagocitoza (fago- + -citoza) →  endocitoza ...

familija

familija (lat. familia) →  porodica ...

faza

faza (grč. φάσıς: pojava). 1. Razvojni stupanj, odsjek ili razdoblje u nekom procesu, dio ciklusa s ...

fenofaza

fenofaza (feno- + faza) →  faza ...

fenokopija

fenokopija (feno- + kopija), modifikacija organizma koja nastaje djelovanjem izvanjskih čimbenika (rendgenske ...

fenologija

fenologija (feno- + -logija), znanost o pojavnim oblicima životinja i biljaka koji su uvjetovani godišnjim ...

fenotip

fenotip (feno- + -tip), izgled nekog organizma, zbroj svih njegovih oznaka kojima su obuhvaćene sve ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18  19 (20)  >  >|