Struka biokemijsko inženjerstvo, pronađeno natuknica: 42

biosinteza

biosinteza (bio- + sinteza) →  anabolizam ...

biotehnologija

biotehnologija (bio- + tehnologija). 1. Znanost o biološkim procesima koji se primjenjuju za proizvodnju ...

Bošnjak Marijan

Bošnjak, Marijan, hrvatski biotehnolog (Lovreć kraj Imotskoga, 2. XII. 1934). Doktorirao je 1973., jedan ...

Carević Olga

Carević, Olga, hrvatska biokemičarka (Novi Sad, 9. IV. 1925). Diplomirala je, doktorirala i habilitirala ...

faktori rasta

faktori rasta, u širem smislu, tvari potrebne za rast i diobu stanica nekog organizma. Za mikroorganizme ...

fermentor

fermentor →  biokemijsko inženjerstvo ...

fermol

fermol → hidrol ...

Glancer-Šoljan Margareta

Glancer-Šoljan, Margareta, hrvatska biotehnologinja (Teslić, BiH, 30. VIII. 1944 – Zagreb, 31. XII. 2008). ...

granični supstrat

granični supstrat, tvar koja svojom koncentracijom u hranjivoj podlozi određuje brzinu rasta i maksimalni ...

Heimann Karlo

Heimann [ha'jman], Karlo, hrvatski inženjer kemije (Tuzla, BiH, 21. X. 1923 – Zagreb, 13. IX. 2007). ...

|<  1 (2)  3  4  5