Struka ekonomija, pronađeno natuknica: 2090

Bakarčić Josip

Bakarčić, Josip, hrvatski veletrgovac i brodovlasnik (Draga kraj Rijeke, 1796 – Rijeka, 5. II. 1864). ...

Bakarčić Pavao

Bakarčić, Pavao, hrvatski pomorski gospodarstvenik (Draga kraj Rijeke, 7. I. 1864 – Sušak, danas dio ...

balboa

balboa, novac u Panami; 1 balboa ima 100 sentesima (španj. centesimo). U 1990-ima tečaj balboa bio je ...

Baletić Zvonimir

Baletić, Zvonimir, hrvatski ekonomist (Kljenak kraj Vrgorca, 26. I. 1936). Diplomirao (1959) i doktorirao ...

Banac Božo

Banac, Božo, hrvatski brodovlasnik (Dubrovnik, 13. III. 1883 – New York, 16. IV. 1945). Po završenom ...

Banca d’Italia

Banca d’Italia [ba'ŋka dita:'li·a], središnja banka Italije sa sjedištem u Rimu nastala 1893. spajanjem ...

Banco do Brasil

Banco do Brasil [b61469'ku du brɐzi'ł], prva brazilska banka, osnovana 1808. Njezine podružnice u 30-ak ...

banderola

banderola (francuski banderole < talijanski banderuola: zastavica). 1. Papirnata vrpca s oznakom plaćene ...

Bangladeš

Bangladeš (bengalski: Bengalska zemlja; službeno: Gana Prajatantri Bangladesh; Narodna Republika Bangladeš), ...

Bank Austria AG

Bank Austria AG [baŋk ạu'stria a:ge:'], najveća austrijska banka sa sjedištem u Beču, osnovana 1991. ...

|<  <  11  12  13 (14)  15  16  17  18  19  20  >  >|