Struka ekonomija, pronađeno natuknica: 2090

Bank of America

Bank of America [bæŋk əv əme'rikə] →  bank of america corporation ...

Bank of America Corporation

Bank of America Corporation [bæŋk əv əme'rikə kɔ:ɹpərẹi'šən], američka bankarska i financijska kompanija ...

Bank of England

Bank of England [bæŋk əv i'ŋglənd], središnja banka Ujedinjenoga Kraljevstva osnovana kao privatna banka ...

banka

banka (talijanski banca < langobardski panka: klupa), novčarski zavod, financijska institucija kojoj ...

Banka za međunarodna poravnanja

Banka za međunarodna poravnanja (engl. Bank for International Settlements, akronim BIS), osnovana 1930. ...

bankarska škola

bankarska škola (engleski banking school), monetarno-teorijski smjer prve polovice XIX. st. u Engleskoj ...

Bankarstvo

Bankarstvo, mjesečni časopis za bankarstvo i financije. Izlazio od 1924. do 1932. u Zagrebu, pod uredništvom ...

banknota

banknota (engleski banknote, preko njemačkog Banknote), vrijednosni papir koji izdaje zakonom ovlaštena ...

bankrot

bankrot (talijanski banca rotta: razbijena klupa, jer su u srednjem vijeku mjenjačima, ako su varali, ...

Banovac Ivan

Banovac, Ivan (Giovanni Banovaz), hrvatski pravnik i agrarni pisac (druga polovica XVIII. st.). Djelovao ...

|<  <  11  12  13  14 (15)  16  17  18  19  20  >  >|