Struka ekonomija, pronađeno natuknica: 2090

Banque de France

Banque de France [b8118k də fʀ8118:'s], središnja banka Francuske, osnovana 1800. kao dioničko društvo uz ...

baraterija

baraterija (talijanski baratteria < provansalski baratarie), nemarno djelo, prijevara ili namjerno nanošenje ...

Barbieri Veljko (1929-2013)

Barbieri, Veljko, hrvatski gospodarstvenik (Makarska 2. IV. 1929 – Opatija, 21. VI. 2013). Vojnu pomorsku ...

Barclays

Barclays [bα:'kliz], vodeća britanska financijska ustanova sa sjedištem u Londonu; potječe od kreditne ...

Baring Brothers & Co.

Baring Brothers & Co. [b62656ə'riŋ brʌ'δəz ənd k61595u], britanska komercijalna banka sa sjedištem u Londonu; ...

Barišić Mirko

Barišić, Mirko, hrvatski gospodarstvenik (Levanjska Varoš kraj Đakova, 5. XI. 1936). Diplomirao na Tehnološkom ...

Barković Dražen

Barković, Dražen, hrvatski ekonomist (Osijek, 3. IV. 1941). Diplomirao 1967. na Ekonomskom fakultetu ...

Barnum Phineas Taylor

Barnum [bα:'ɹnəm], Phineas Taylor, američki reklamer i poduzetnik (Bethel, 5. VII. 1810 – Bridgeport, ...

Barone Enrico

Barone [~ro:'~], Enrico, talijanski ekonomist (Napulj, 22. XII. 1859 – Rim, 14. V. 1924). Profesor političke ...

Barro Robert

Barro [bæ'rou], Robert, američki ekonomist (New York, 28. IX. 1944). Profesor ekonomike na sveučilištima ...

|<  <  11  12  13  14  15 (16)  17  18  19  20  >  >|