Struka ekonomija, pronađeno natuknica: 2090

Total

Total [tota:'l], francuska naftna kompanija sa sjedištem u Parizu. Osnovana je 1924. pod imenom Compagnie ...

Toyota Motor Corporation

Toyota Motor Corporation [tɔi61595u'tə m61595u'tə kɔ:pərẹi'šən], vodeća japanska korporacija i najveći svjetski ...

trampa

trampa (tur. < tal. tramuta: premještanje; promjena), zamjena robe za robu, odn. razmjena proizvoda ...

Transadria d.d.

Transadria d.d., tvrtka koja se bavi pružanjem međunarodnih špediterskih usluga, sa sjedištem u Rijeci. ...

transakcija

transakcija (kasnolat. transactio: završavanje; nagodba), čin ili proces obavljanja komercijalnih poslova; ...

transfer

transfer (engl., prema lat. transferre: prenositi). 1. Općenito, prijenos, prenošenje (transfer tehnologije); ...

transfer tehnologije

transfer tehnologije, proces prijenosa tehnologije koji se najčešće obavlja kupoprodajom licencija ...

tranzit

tranzit (njemački Transit < talijanski transito < latinski transitus: prijelaz, prolaženje, prolaz). 1. ...

trasant

trasant (njem. Trassant < tal. trassente, od trarre: izdati [mjenicu] < lat. trahere: vući) →  mjenica ...

trasat

trasat (njem. Trassat < tal. trassato, od trarre: izdati [mjenicu] < lat. trahere: vući) →  mjenica ...

|<  < (191)  192  193  194  195  196  197  198  199  200  >