Struka ekonomija, pronađeno natuknica: 2094

Vujčić Boris

Vujčić, Boris, hrvatski ekonomist (Zagreb, 2. VI. 1964). Diplomirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu ...

Vukonić Boris

Vukonić, Boris, hrvatski ekonomist (Zagreb, 2. VII. 1938). Diplomirao (1962) i doktorirao (1978) na ...

Wagner Adolph Heinrich Gotthilf

Wagner [va:'gnəɹ], Adolph Heinrich Gotthilf, njemački ekonomist (Erlangen, 25. III. 1835 – Berlin, 8. XI. 1917). ...

Wakefield Edward Gibbon

Wakefield [wẹi'kfi:ld], Edward Gibbon, britanski ekonomist i političar (London, 20. III. 1796 – Wellington, ...

Wald Abraham

Wald [wɔ:ld], Abraham, američki matematičar i statističar židovskoga podrijetla (Koloszvár, danas Cluj-Napoca, ...

Walker Francis Amasa

Walker [wɔ:'kəɹ], Francis Amasa, američki ekonomist i general (Boston, 2. VII. 1840 – Boston, 5. I. 1897). ...

Wall Street

Wall Street [wɔ:l stri:t], ulica na području Manhattana u New Yorku u kojoj je smješten niz značajnih ...

Wall Street Journal The

Wall Street Journal, The [δə wɔ:l stri:t 62721ə:'ɹnəl] (akronim WSJ), američki dnevnik. Osnovali su ga C. ...

Walmart

Walmart [wɔ:'lmα:ɹt], američka multinacionalna kompanija sa sjedištem u Bentonvilleu (Arkansas). Utemeljen ...

Walras Léon

Walras [valʀa'], Léon, francuski i švicarski ekonomist i matematičar (Évreux, Francuska, 16. XII. 1834 ...

|<  <  201  202 (203)  204  205  206  207  208  209  210