Struka fizika, pronađeno natuknica: 1816

valna funkcija

valna funkcija (znak ψ), temeljna veličina za potpuni opis stanja i vremenskih promjena kvantnoga fizičkog ...

valna mehanika

valna mehanika →  kvantna mehanika ...

valna teorija

valna teorija, grana klasične mehanike i elektromagnetizma, podloga moderne fizikalne optike i nanofizike ...

valni broj

valni broj (znak k), fizikalna veličina razmjerna recipročnoj vrijednosti valne duljine λ, dakle: k = 2π/λ, ...

valovi

valovi, širenje poremećaja kojim se prenosi energija kroz medij, a da se medij kao cjelina ne pomiče. ...

valovi, vodeni

valovi, vodeni →  more ...

Van Allen James

Van Allen [væn æ'lən], James, američki fizičar (Mount Pleasant, 7. IX. 1914 – Iowa City, 9. VIII. 2006). ...

Van Allenovi pojasi

Van Allenovi pojasi [væn æ'lən~] (po Jamesu Van Allenu), područja oko Zemlje u kojima se zbog djelovanja ...

Van de Graaff Robert Jemison

Van de Graaff [væn də grα:'f], Robert Jemison, američki fizičar i izumitelj (Tuscaloosa, 20. XII. 1901 ...

Van de Graaffov generator

Van de Graaffov generator [væn də grα:'f~] (po Robertu Jemisonu Van de Graaffu koji ga je izumio 1929), ...

|<  < (171)  172  173  174  175  176  177  178  179  180  >