Struka geografija, opća, pronađeno natuknica: 8694

Xi

Xi [62179i] (pinyin; tradicionalno Si ili Hsi), glavna rijeka južne Kine, duga 2197 km; porječje obuhvaća ...

Xi’an

Xi’an [62179ian] (pinyin; tradicionalno Sian [šian]; 1932–43. Siking), grad i upravno središte kineske pokrajine ...

Xiamen

Xiamen [62179iamən] (pinyin; tradicionalno Hsiamen [62179iamen] i Amoy [amɔi]), grad i luka u pokrajini Fujian ...

Xiang

Xiang [62179iaŋ] (pinyin; tradicionalno Siang [šiaŋ] i Hsiang [62179iaŋ]), rijeka u južnoj Kini, duga oko 850 km. ...

Xianggang

Xianggang [62179iaŋgaŋ] (pinyin) →  hong kong ...

Xiangtan

Xiangtan [62179iaŋthan] (pinyin; tradicionalno Siangtan [šiaŋthan] i Hsiangt’an), grad u pokrajini Hunan, ...

Xianyang

Xianyang [62179iaŋjaŋ] (pinyin; tradicionalno Hsienyang [62179iənjaŋ] i Sienyang), grad na sjevernoj obali rijeke ...

Xiao Hinggan Ling

Xiao Hinggan Ling [62179iau xiŋgaŋ liŋ] i Xiao Xing’an Ling →  hingan, mali ...

Xingú

Xingú [šiŋgu'], rijeka u Brazilu, duga 1980 km; porječje obuhvaća 520 292 km2. Desni je pritok Amazone. ...

Xinjiang

Xinjiang [62179in62720iaŋ] (pinyin) ili Xinjiang Uygur [62179in62720iaŋ ujgur] (tradicionalno Sinkiangsko-ujgurska autonomna ...

|<  < (851)  852  853  854  855  856  857  858  859  860  >