Struka geologija, pronađeno natuknica: 499

regresija

regresija (lat. regressio: povratak). 1. Vraćanje, povlačenje, uzmak, nazadovanje. 2. U geologiji, ...

rift

rift (engl.: napuklina, pukotina), golemo izduženo uleknuće u Zemljinoj kori, nalik koritu, omeđeno ...

riolit

riolit (grč. ῥύαξ: lava + -lit1) →  liparit ...

Riss

Riss [ris] (njem.) →  kvartar; ledeno doba ...

Romualdova špilja

Romualdova špilja (Špilja sv. Romualda), špilja na južnoj strani brda Sveti Martin na kraju Limskoga ...

rozalit

rozalit (lat. rosa: ruža + -lit1), arhitektonsko-građevni kamen iz šibenske Zagore; mnogobrojni kamenolomi ...

rožnjaci

rožnjaci, vrsta taložine s vrlo sitnim kristalima kremena. Kriptokristalični silicij, koji je glavni ...

rudistni vapnenac

rudistni vapnenac, geološki naziv za vapnenac gornje krede u kojem prevladavaju veći ili manji dijelovi, ...

sabka

sabka (arap. sabẖa: slanača), velika obalna plimna ravnica koja je povezana s obalnim lagunama i inkrustrirana ...

saldame

saldame (vjerojatno od tal. terra saldana: lapor), lokalni, regionalni naziv za uslojena ležišta kremenih ...

|<  < (41)  42  43  44  45  46  47  48  49  50