Struka geologija, pronađeno natuknica: 499

bjankone

bjankone (tal. biancone), gornjojurski i donjokredni vapnenci bijele ili ružičaste boje, s obiljem planktonskih ...

Blašković Ivan

Blašković, Ivan, hrvatski geolog (Antovo, Crikvenica, 18. VII. 1935 – Zagreb, 30. VIII. 2008). Diplomirao ...

boksit

boksit (franc. bauxite, prema nalazištu Les Baux-de-Provence), glavna ruda za dobivanje aluminija, crvenosmeđi ...

bora

bora, strukturni oblik litosfere u kojoj su slojevi stijena tako savijeni da nastaje jedan uleknuti ...

boranje

boranje →  nabiranje ...

Boué Ami

Boué [bwẹ'], Ami, austrijski geolog francuskog podrijetla (Hamburg, 16. III. 1794 – Beč, 21. XI. 1881). ...

Božičević Srećko

Božičević, Srećko, hrvatski geolog (Velika Trnovitica kraj Garešnice, 16. I. 1935). Diplomirao je i ...

brački kamen

brački kamen, petrološki različiti varijeteti bijelog vapnenca sa smeđim uklopcima kršja fosilnih školjkaša ...

bradiseizam

bradiseizam (bradi-+ σεıσμός: potres), dugotrajna i neprekinuta, polagana okomita nestabilnost Zemljine ...

Brongniart Adolphe

Brongniart [bʀ61533ńa:'ʀ], Adolphe, francuski botaničar (Pariz, 14. I. 1801 – Pariz, 18. II. 1876). Osnivač ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >  >|