Struka geofizika, pronađeno natuknica: 173

hidrometrija

hidrometrija (hidro- + -metrija), grana hidrologije koja se bavi mjernim metodama, tehnikama i instrumentarijem. ...

hidrosfera

hidrosfera (hidro- + -sfera), sveukupni vodeni pokrivač Zemlje. Obuhvaća vodu u atmosferi i litosferi, ...

hipocentar

hipocentar (hipo-1 + centar), prostor u Zemlji u kojem nastaje poremećenje stijena (pucanje) zbog naglog ...

hipsometrijska krivulja

hipsometrijska krivulja (grč. ὕψος: visina + -metrijski), krivulja što pokazuje koji je dio područja ...

hodokrona

hodokrona (grč. ὁδός: put + χρόνος: vrijeme), krivulja potresnoga vala; funkcija je vremena proteklog ...

Horton Robert Elmer

Horton [hɔ:'ɹtən], Robert Elmer, američki inženjer hidraulike i hidrolog (Parma, Michigan, 18. V. 1875 ...

inducirani potres

inducirani potres (prema lat. inducere: uvoditi, potaknuti), potres izazvan ljudskom aktivnošću: ubrizgavanjem ...

inercijske oscilacije

inercijske oscilacije, horizontalno gibanje velikih masa u atmosferi i moru pod utjecajem Coriolisove ...

inklinacija

inklinacija (latinski inclinatio: naginjanje). 1. Općenito: kut između ravnine u kojoj se nalazi putanja ...

insolacija

insolacija (latinski insolatio: osunčanje, osunčavanje). 1. U geofizici, obasjavanje Zemljine površine ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >