Struka bošnjačka književnost, pronađeno natuknica: 67

Karahasan Dževad

Karahasan, Dževad, bošnjački književnik i teatrolog (Duvno, danas Tomislavgrad, 25. I. 1953). Diplomirao ...

Karihman Ferid

Karihman, Ferid, hrvatski i bošnjački književnik (Vlasenica, BiH, 14. XI. 1930). Za II. svjetskog rata ...

Kikić Hasan

Kikić, Hasan, hrvatski i bošnjački književnik (Gradačac, 20. VIII. 1905 – Rapta kraj Skender-Vakufa, ...

Kišević Enes

Kišević, Enes, hrvatski i bošnjački pjesnik i dramatičar (Bosanska Krupa, 1. V. 1947). Diplomirao na ...

Kondžić Muhamed

Kondžić, Muhamed, bošnjački književnik (Derventa, 28. IX. 1932 – Zenica, 7. X. 1996). Završio studij ...

Kulenović Skender

Kulenović, Skender, bošnjački i srpski književnik (Bosanski Petrovac, 2. IX. 1910 – Beograd, 25. I. 1978). ...

Kulenović Tvrtko

Kulenović, Tvrtko, bošnjački književnik i teatrolog (Šabac, Srbija, 9. IV. 1935). Studij jugoslavistike ...

Kurspahić Nermina

Kurspahić, Nermina, bošnjačka književnica (Sarajevo, 3. VI. 1956). Diplomirala na Filozofskome fakultetu ...

Latić Džemaludin

Latić, Džemaludin, bošnjački pjesnik (Pridvorci kraj Gornjega Vakufa, 4. VI. 1957). Studij književnosti ...

Lazarevska Alma

Lazarevska, Alma, bošnjačka književnica (Titov Veles, Makedonija, 9. III. 1957). Studij komparativne ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7