Struka klasične književnosti, pronađeno natuknica: 366

Dikearh

Dikearh (grčki Δıϰαίαρχος, Dikaíarkhos), grčki filozof i kulturni povjesničar (Mesina na Siciliji, oko ...

Diktis Krećanin

Diktis Krećanin (grčki Δίϰτυς, Díktys, latinski Dictys Cretensis), tobožnji sudionik Trojanskoga rata ...

Dinarh

Dinarh (grčki Δείναρχος, Deínarkhos), grčki govornik (Korint, oko 360. pr. Kr. – Atena, oko 290. pr. Kr.). ...

Diogen Laertije

Diogen Laertije (grčki Δıογένης Λαέρτıος, Diogénēs Laértios), grčki povjesničar filozofije (Laerta u ...

Dionizije Perieget

Dionizije Perieget (grčki Δıονύσıος ὁ Περıηγητής, Dionýsios ho Periēgētḗs), grčki pjesnik (II. st.). ...

Disticha Catonis

Disticha Catonis [di'stiha kato:'nis] (latinski: Katonovi distisi), anonimna četveroknjižna latinska ...

Domicije Mars

Domicije Mars (latinski Domitius Marsus [domi'ti·us ma'rsus]), rimski pjesnik (I. st. pr. Kr. – I. st.). ...

Drakoncije Blosije Emilije

Drakoncije, Blosije Emilije (latinski Blossius Aemilius Dracontius [blo's:i·us aimi'li·us draco'nti·us]), ...

druga sofistika

druga sofistika, kulturni pokret u grčkim dijelovima Rimskoga Carstva u II. st. kojemu je u središtu ...

Eneida

Eneida (latinski Aeneis [aine:’is]; doslovan prijevod: Pjesma o Eneji), ep rimskoga književnika Vergilija ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|