Struka klasične književnosti, pronađeno natuknica: 366

Rinton

Rinton (grčki Ῥίντων, Rhίntōn), grčki dramski pjesnik (IV. ili III. st. pr. Kr.). Podrijetlom iz Sirakuze, ...

Rufin

Rufin (grčki Ῥουφῖνος, Rhouphῖnos), grčki pjesnik (Sam, II. st.). Autor je pretežito ljubavnih epigrama ...

Sapfa

Sapfa (grčki Σαπφώ, Sapphṓ, latinski Sappho), grčka pjesnikinja (Mitilena, otok Lezb, VII. st. pr. Kr.). ...

satirska igra

satirska igra (grč. σατυριχὸν δρ8118μα), grčko scensko djelo šaljiva mitskog sadržaja, nazvano po koru ...

Sedulije Celije

Sedulije, Celije (latinski Caelius Sedulius [kại'li∙us se:du'li∙us]), latinski kršćanski pjesnik (IV. st. ...

Semonid

Semonid (grčki Σημoνίδης, Sēmonídēs), grčki pjesnik (Sam, VII. ili VI. st. pr. Kr.). Osnovao je koloniju ...

Seneka Lucije Anej (retor)

Seneka, Lucije Anej (latinski Lucius Annaeus Seneca [lu:'ki·us an:ại'us se'neka]; nazivan Seneka Retor ...

Seneka Lucije Anej (filozof)

Seneka, Lucije Anej (latinski Lucius Annaeus Seneca [lu:'ki·us an:ại'us se'neka]; nazivan Seneka Filozof ...

Servije Mauro

Servije Mauro ili Marije ili Honorat (Servius Maurus [se'rwi·us mạu'rus] ili Marius [ma'ri·us] ili Honoratus ...

Sibilinske knjige

Sibilinske knjige (grčki Σιβύλλεια βιβλία, Sibýlleia biblía, latinski Libri Sibyllini), zbirka proročanstava, ...

|<  < (31)  32  33  34  35  36  37