Struka arapska književnost, pronađeno natuknica: 99

Mazini Ibrahim Abdulkadir al-

Mazini, Ibrahim Abdulkadir al- (arapski Ibrāhīm ‘Abd al-Qādir al-Māzinī [ma:'zini:]), egipatski književnik, ...

muallaka

muallaka (mn. muallakat) (arap. al-mu‘allaqāt: izvješene, uzvišene), zbirka najljepših kasida najpoznatijih ...

Mubarak Zaki

Mubarak, Zaki (arapski Zakī Mubārak [muba:'rak]), egipatski književni povjesničar i kritičar te pjesnik ...

Musa Salama

Musa, Salama (arapski Salāma Mūsá [mu:'sa:]), egipatski publicist, novinar i politički aktivist (Zagazig, ...

Muslim

Muslim (puno arapsko ime Abū’l Ḥusayn Muslim ibn al-Hağğāğ al-Qušayrī al-Nisābūrī), arapski pisac (?, ...

Mustaganami Ahlam

Mustaganami, Ahlam (arapski Aḥlām Mustaġānamī [mustaγa:nami']), alžirska književnica (Tunis, 13. IV. 1953). ...

Mutanabi al-

Mutanabi, al- (arap. Abū ’l-Ṭayyib Aḥmad ibn Ḥusayn al-Mutanabbī [~na'b:i:]), arapski pjesnik (Kufa, ...

Mutran Halil

Mutran, Halil (arap. 61664alīl Muṭrān [muṭra:'n]), libanonski pjesnik (Balbek, 1870 – Kairo, 30. VI. 1949). ...

Muwailihi

Muwailihi (puno arapsko ime Muḥammad Ibrāhīm al-Muwaylīḥī [muwa'jli:hi:]), egipatski književnik (Kairo, ...

Nabiga

Nabiga (arap. izgovor [na:'biga], arap. al-Nābiga al-ubyānī), predislamski arapski pjesnik (? – ?, ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10