Struka kemija, pronađeno natuknica: 1483

turbidimetrija

turbidimetrija (lat. turbidus: nemiran, uzburkan + -metrija), optička analitička metoda za mjerenje ...

Turina Srećko

Turina, Srećko, hrvatski kemičar (Sušak, danas dio Rijeke, 17. I. 1931 – Zagreb, 23. VI. 2011). Diplomirao ...

U

U. 1. Dvadeset i sedmo slovo hrvatske abecede, za zatvoreni velarni vokal /u/. Istoga je podrijetla ...

ugljična kiselina

ugljična kiselina →  ugljik ...

ugljični dioksid

ugljični dioksid →  ugljikov dioksid ...

ugljični monoksid

ugljični monoksid →  ugljikov monoksid ...

ugljik

ugljik, simbol C (lat. carboneum), kemijski element (atomski broj 6, relativna atomska masa 12,011). ...

ugljikov dioksid

ugljikov dioksid (ugljikov(IV) oksid), CO2, kemijski spoj u kojem su dva atoma kisika vezana dvostrukom ...

ugljikov disulfid

ugljikov disulfid →  sumpor ...

ugljikov monoksid

ugljikov monoksid (ugljikov(II) oksid), CO, kemijski spoj koji se sastoji od jednog ugljikova atoma ...

|<  < (141)  142  143  144  145  146  147  148  149