Struka lingvistika i filologija, pronađeno natuknica: 2133

zastario

zastario, izraz (Ljubim ruke!), riječ (gombanje), oblik (jagodah), gramatička konstrukcija (život nje) ...

zatvoreni popis

zatvoreni popis, u lingvistici, naziv za popis jedinica koji ima konačan broj članova i kojemu se ne ...

zavisna rečenica

zavisna rečenica, rečenica koja se uvrštava u glavnu rečenicu i zajedno s njom tvori zavisnosloženu ...

zemlji

zemlji (starosl. zemli), naziv za deveto slovo starosl. azbuke, s brojevnom vrijednosti 9 u glagoljici, ...

Zenodot

Zenodot (grčki Zηνόδoτoς, Zēnόdotos), grčki gramatičar, filolog i pjesnik (Efez, oko 323. pr. Kr. – ...

zeta

zeta (grčki ζῆτα, z61571ta; Ζ, ζ), šesto slovo grčkog alfabeta, izvedeno od feničkoga zajin kao znak za ...

zeugma

zeugma (grč. ζɛῦγμα: ujarmljenje), u širem smislu riječi isto što i silepsa, sintaktička konstrukcija ...

Zeuss Johann Kaspar

Zeuss [c61531is], Johann Kaspar, njemački filolog, utemeljitelj keltologije (Vogtendorf, danas dio Kronacha, ...

Zgusta Ladislav

Zgusta, Ladislav, češko-američki jezikoslovac (Libochovice, 20. III. 1924 – Champaign, Illinois, SAD, ...

zijev

zijev (hijat), pojava dvaju uzastopnih samoglasnika koji tvore zasebne slogove. Javlja se u mnogim jezicima ...

|<  < (211)  212  213  214