Struka lingvistika i filologija, pronađeno natuknica: 2123

zijev

zijev (hijat), pojava dvaju uzastopnih samoglasnika koji tvore zasebne slogove. Javlja se u mnogim jezicima ...

Zipf George Kingsley

Zipf [zif], George Kingsley, američki lingvist i filolog (Freeport, Illinois, 7. I. 1902 – Newton, Massachusetts, ...

zjelo

zjelo (dzjelo) (starosl. ʒêlo), naziv za osmo slovo staroslavenske azbuke za afrikatu /dz/, u glagoljici ...

značenje

značenje. 1. U filozofiji jezika, pojam što ga izražava neka riječ. Za razliku od smisla, značenje nekoga ...

znak

znak. 1. Općenito, sve što od onoga što je prethodno spoznato vodi spoznaji nečega drugoga. Kako bi ...

Znika Marija

Znika, Marija, hrvatska jezikoslovka (Podravski Podgajci, 17. XI. 1946). Studij jugoslavenskih jezika ...

Zore Luka

Zore, Luka, hrvatski filolog (Cavtat, 15. I. 1846 – Cetinje, Crna Gora, 9. XII. 1906). U Beču je studirao ...

Zubatý Josef

Zubatý [zu'bati:], Josef, češki jezikoslovac (Prag, 20. IV. 1855 – Prag, 21. III. 1931). Studirao klasičnu, ...

Zulu

Zulu (Anzulu), narod u Južnoafričkoj Republici; oko 9,5 milijuna pripadnika. Kulturno i jezično srodni ...

zvučni suglasnik

zvučni suglasnik, suglasnik koji se izgovara uz periodično titranje glasnica. U fonološkim sustavima ...

|<  < (211)  212  213