Struka lingvistika i filologija, pronađeno natuknica: 2135

zapadnoatlantski jezici

zapadnoatlantski jezici, jedna od primarnih grana nigersko-kongoanske skupine nigersko-kordofanskih ...

zapovijed

zapovijed, u lingvističkoj pragmatici, termin za govorni čin kojim se što zapovijeda ili naređuje. Obično ...

zastario

zastario, izraz (Ljubim ruke!), riječ (gombanje), oblik (jagodah), gramatička konstrukcija (život nje) ...

zatvoreni popis

zatvoreni popis, u lingvistici, naziv za popis jedinica koji ima konačan broj članova i kojemu se ne ...

zavisna rečenica

zavisna rečenica, rečenica koja se uvrštava u glavnu rečenicu i zajedno s njom tvori zavisnosloženu ...

zemlji

zemlji (starosl. zemli), naziv za deveto slovo starosl. azbuke, s brojevnom vrijednosti 9 u glagoljici, ...

Zenodot

Zenodot (grčki Zηνόδoτoς, Zēnόdotos), grčki gramatičar, filolog i pjesnik (Efez, oko 323. pr. Kr. – ...

zeta

zeta (grčki ζῆτα, z61571ta; Ζ, ζ), šesto slovo grčkog alfabeta, izvedeno od feničkoga zajin kao znak za ...

zeugma

zeugma (grč. ζɛῦγμα: ujarmljenje), u širem smislu riječi isto što i silepsa, sintaktička konstrukcija ...

Zeuss Johann Kaspar

Zeuss [c61531is], Johann Kaspar, njemački filolog, utemeljitelj keltologije (Vogtendorf, danas dio Kronacha, ...

|<  < (211)  212  213  214