Struka matematika, pronađeno natuknica: 1293

umanjenik

umanjenik ili minuend (lat. minuendus: koji mora biti umanjen) →  oduzimanje ...

umanjitelj

umanjitelj ili suptrahend (lat. subtrahendus: koji mora biti oduzet) →  oduzimanje ...

umnožak

umnožak ili produkt →  množenje ...

unija

unija (kasnolat. unio: jedinstvo). 1. Spoj prvotno samostalnih jedinica u neku novu cjelinu; savez. 2. ...

unitarni prostor

unitarni prostor, normirani vektorski prostor nad poljem realnih ili kompleksnih brojeva na kojemu je ...

uređeni par

uređeni par, u matematici, par objekata koji je određen ne samo vrstom objekata, nego i time koji je ...

uređeni skup

uređeni skup, u teoriji skupova, skup na kojemu je zadana relacija uređaja npr. skup A je uređen ako ...

Urison Pavel Samuilovič

Urison (Uryson) [ur61713so'n], Pavel Samuilovič (Urysohn; ukrajinski Pavlo Samijlovič Uryson), ukrajinski ...

usporednica

usporednica →  paralele ...

uzorak

uzorak, u statistici, podskup osnovnoga statističkoga skupa izabran tako da se reprezentativnom metodom ...

|<  <  121 (122)  123  124  125  126  127  128  129  130