Struka matematika, pronađeno natuknica: 1293

višekut

višekut (poligon, mnogokut), zatvoreni geometrijski lik omeđen dužinama (stranicama). Zajedničke točke ...

višekutni brojevi

višekutni brojevi (poligonalni brojevi), prirodni brojevi koji se mogu prikazati s pomoću kamenčića ...

višestrukost

višestrukost, u matematici, pojam s više značenja (dvostrukost, trostrukost, itd.): višestruki integrali, ...

višeznačne funkcije

višeznačne funkcije, funkcije koje za zadanu vrijednost argumenta poprimaju nekoliko vrijednosti, npr. ...

višeznačnost

višeznačnost. 1. U lingvistici, više različitih značenja jedne riječi (npr. glava: dio ljudskoga tijela; ...

Viviani Vincenzo

Viviani [viviạ:'ni], Vincenzo, talijanski matematičar (Firenca, 5. IV. 1622 – Firenca, 22. IX. 1703). ...

Vivianijev prozor

Vivianijev prozor [viviạ:'ni~] (po V. Vivianiju), algebarska prostorna krivulja, presjek polusfere i ...

vjerojatnost

vjerojatnost (latinski probabilitas), izraz kojim se označuje stupanj mogućnosti nastupanja nekoga događaja. 1. ...

vlastita vrijednost

vlastita vrijednost →  svojstveni vektor ...

vodilja

vodilja →  direktrisa ...

|<  <  121  122  123  124 (125)  126  127  128  129  130