Struka matematika, pronađeno natuknica: 1293

Y

Y. 1. Dvadeset drugo slovo klasične latinske abecede i dvadeset peto međunarodne, pod nazivom ipsilon, ...

Yau Shing-Tung

Yau [jạu], Shing-Tung, američki matematičar kineskoga podrijetla (Shantou, Guangdong, Kina, 4. IV. 1949). ...

Yoccoz Jean-Christophe

Yoccoz [joko:'z], Jean-Christophe, francuski matematičar (Pariz, 29. V. 1957). Doktorirao 1985. Bavi ...

Z

Z. 1. Dvadeset i deveto slovo, pretposljednje, hrvatske latinice za zvučni dentalni spirant /z/, te ...

zagrade

zagrade, dvostruki pravopisni i matematički znak. Mogu biti oble ( ), kose //, uglate [ ] i vitičaste ...

Zahradnik Karel

Zahradnik [za'~], Karel, hrvatski matematičar češkoga podrijetla (Litomyšl, ? 1848 – Brno, 23. IV. 1916). ...

zajednička mjera

zajednička mjera →  mjera ...

zajednički višekratnik

zajednički višekratnik →  višekratnik ...

zakon velikih brojeva

zakon velikih brojeva, teorem u teoriji vjerojatnosti prema kojemu će prosječni rezultat ponavljanja ...

zakrivljenost

zakrivljenost, u matematici, zakrivljenost krivulje odnosno plohe, mjera njihova odstupanja od pravocrtnosti ...

|<  <  121  122  123  124  125  126  127 (128)  129  130