Struka meteorologija, pronađeno natuknica: 379

altostratus

altostratus (lat. altus: visok + stratus), međunarodna kratica As, srednje visoki oblak u obliku prostrana ...

anabatički vjetar

anabatički vjetar, uzlazni dnevni topli vjetar koji nastaje zagrijavanjem padina pri mirnom i sunčanom ...

analogna vremenska stanja

analogna vremenska stanja, postupak u predviđanju vremena koji se temelji na pretpostavci da će se ...

anemograf

anemograf (anemo- + -graf), sprava koja trajno bilježi brzinu i smjer vjetra na papirnatoj vrpci (anemogram) ...

anemometar

anemometar (anemo- + -metar), sprava za mjerenje brzine vjetra, odnosno brzine strujanja zraka. Najjednostavniji ...

aneroid

aneroid (a1- + grč. νηρός: mokar + -id), instrument za mjerenje tlaka zraka. Izumio ga je L. Vidie 1843; ...

anomalija

anomalija (grč. ἀνωμαλία). l. Odstupanje od zakonitosti, pravila, uobičajenoga; nepravilnost. 2. U ...

anticiklona

anticiklona (anti- + ciklona), područje visoka tlaka u atmosferi. Ako se raspored tlaka zraka na nekoj ...

antipasati

antipasati (anti- + pasati) →  pasati ...

Appletonov sloj

Appletonov sloj [æ'pəltən~], (po Edwardu Victoru Appletonu), stalan sloj u ionosferi, na visini između ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|