Struka povijest, hrvatska, pronađeno natuknica: 2161

ban

ban (banus), najviši državni dužnosnik u srednjovjekovnoj Hrvatskoj, Slavoniji, Bosni i graničnim područjima ...

Banac Ivo

Banac, Ivo, hrvatski povjesničar i esejist (Dubrovnik, 1. III. 1947). Od 1959. živio u SAD-u. Diplomirao ...

banderij

banderij (srednjovj. lat. banderium: barjak, zastava i banda: naoružana skupina < gotskog bandwa: znak, ...

Bánffy

Bánffy [ba:'nfi], plemićka obitelj, grana plemićkoga roda Hahót. Podrijetlom iz Tiringije. Potkraj XII. st. ...

Bánffy Nikola I.

Bánffy [ba:'nfi], Nikola I., hrvatski ban (?, početak XIV. st. – ?, 1356). Mladost proveo na dvoru kralja ...

Banićević Jakov

Banićević, Jakov (Banisius, Baničević, Banić), hrvatski humanist i diplomat (Žrnovo na Korčuli, 15. X. 1466 ...

Banovina

Banovina (također Banska krajina, Banska zemlja i Banija), dio nekadašnjega područja Vojne krajine u ...

banovina

banovina (banat), područje pod banovom upravom. U širem smislu, može biti identična kraljevstvu (npr. ...

Banovina Hrvatska

Banovina Hrvatska, oblik teritorijalne samouprave glavnine hrvatskih krajeva u Kraljevini Jugoslaviji ...

banovština

banovština (banovšćina, banšćina), daća koja se u starije doba javlja kao otkup banova prava na ugošćenje. ...

|<  <  11  12 (13)  14  15  16  17  18  19  20  >  >|