Struka povijest, hrvatska, pronađeno natuknica: 2159

banderij

banderij (srednjovj. lat. banderium: barjak, zastava i banda: naoružana skupina < gotskog bandwa: znak, ...

Bánffy

Bánffy [ba:'nfi], plemićka obitelj, grana plemićkoga roda Hahót. Podrijetlom iz Tiringije. Potkraj XII. st. ...

Bánffy Nikola I.

Bánffy [ba:'nfi], Nikola I., hrvatski ban (?, početak XIV. st. – ?, 1356). Mladost proveo na dvoru kralja ...

Banićević Jakov

Banićević, Jakov (Banisius, Baničević, Banić), hrvatski humanist i diplomat (Žrnovo na Korčuli, 15. X. 1466 ...

Banovina

Banovina (također Banska krajina, Banska zemlja i Banija), dio nekadašnjega područja Vojne krajine u ...

banovina

banovina (banat), područje pod banovom upravom. U širem smislu, može biti identična kraljevstvu (npr. ...

Banovina Hrvatska

Banovina Hrvatska, oblik teritorijalne samouprave glavnine hrvatskih krajeva u Kraljevini Jugoslaviji ...

banovština

banovština (banovšćina, banšćina), daća koja se u starije doba javlja kao otkup banova prava na ugošćenje. ...

Banska konferencija

Banska konferencija, ustanova što ju je Hrvatski sabor utemeljio 1685. ovlastivši bana da u slučaju ...

Banska krajina

Banska krajina, povijesni naziv za područje između Kupe, Save i Une, od Karlovca do Ivanića, koje je ...

|<  <  11  12 (13)  14  15  16  17  18  19  20  >  >|