Struka povijest, hrvatska, pronađeno natuknica: 2158

Akos

Ákos [α'koš] (Akoš, Acus), plemićki rod. Podrijetlom iz Ugarske; pojavljuje se u XII. st. Rod je bio ...

Alačević Miroslav

Alačević, Miroslav, hrvatski povjesničar i etnograf (Makarska, 29. III. 1843 – Split, 16. IX. 1927). ...

Alagović Aleksandar

Alagović, Aleksandar, zagrebački biskup (Manželice kraj Trnave, Slovačka, 30. XII. 1760 – Zagreb, 18. III. 1837). ...

Alajbegović Mehmed

Alajbegović, Mehmed, hrvatski diplomat, političar i pravnik (Bihać, 7. V. 1906 – Zagreb, 7. VI. 1947). ...

Alanovandali

Alanovandali, skupno ime za sarmatsko pleme Alana i germansko pleme Vandala tijekom seobe naroda, od ...

Alapić

Alapić (Alaphy, Alapy), ugarska plemićka obitelj koja se u Ugarskoj spominje od XIII. st., a od polovice ...

Alapić Gašpar

Alapić, Gašpar, hrvatski ban (?, prva četvrtina XVI. st. – Vukovina kraj Velike Gorice, 4. IV. 1584). ...

Alaupović Tugomir (1870-1958)

Alaupović, Tugomir, hrvatski književnik i političar (Dolac kraj Travnika, 18. VIII. 1870 – Zagreb, 8. IX. 1958). ...

Alben

Alben, plemićka obitelj. Postoje različita mišljenja o njihovu podrijetlu: spominju se Lotaringija, ...

Alben Eberhard

Alben, Eberhard →  eberhard ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|