Struka povijest, hrvatska, pronađeno natuknica: 2157

Anđelić Pavao

Anđelić, Pavao, hrvatski arheolog i povjesničar (Sutlići kraj Konjica, 29. II. 1920 – Sutlići, 7. VIII. 1985). ...

Angjelinović Budislav Grga

Angjelinović, Budislav Grga, hrvatski političar i odvjetnik (Sućuraj na Hvaru, 14. I. 1886 – Split, ...

Annales de l’Institut Français de Zagreb

Annales de l’Institut Français de Zagreb [ana'l dəl63338stity' fʀãsε' dəzagʀε'b], publikacija Francuskog ...

antemurale

antemurale [~mu:ra:'~] (lat.), predziđe; u povijesno-geopolitičkom i geostrateškom smislu, određeni ...

Antica

Antica (Antizza), lastovska obitelj. Ime su stekli po Antici Krankoviću (u. 1561), sinu Ivelje Vitkovića, ...

Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije

Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije →  avnoj ...

antifašizam

antifašizam (anti- + fašizam), politički pokret protiv fašizma i nacizma. Naziv antifašizam razvio se ...

Antoljak Stjepan

Antoljak, Stjepan, hrvatski povjesničar (Doboj, 29. VIII. 1909 – Zagreb, 2. IX. 1997). Diplomirao 1933. ...

Antunović Aljmaški

Antunović Aljmaški, hrvatska plemićka obitelj. Plemićki status i pridjevak Aljmaški, koji je 1698. od ...

Antunović Ivan

Antunović, Ivan, hrvatski biskup, pisac i preporoditelj (Kunbaja kraj Bácsalmása, 19. VI. 1815 – Kalocsa, ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >  >|