Struka povijest, opća, pronađeno natuknica: 6810

Abercromby Ralph

Abercromby [æ'bəkrʌmbi], Ralph, britanski general (Menstry, Škotska, 7. X. 1734 – kod Abukira, 28. III. 1801). ...

Aberdeen George Hamilton Gordon

Aberdeen [æbədi:'n], George Hamilton Gordon, britanski državnik (Edinburgh, 28. I. 1784 – London, 14. XII. 1860). ...

Abesinija

Abesinija (od arap. Ḥabaš), stariji naziv za Etiopiju. U užem smislu, područje etiopskog i eritrejskog ...

abgar

abgar (također avgar i abagar), naslov vladara aramejizirane arapske dinastije iz Edesse (danas Urfa; ...

Abhazija

Abhazija, autonomna republika u sastavu Gruzije; 8640 km2, 240 705 st. (2011; 525 061 st., 1989). Leži ...

Abid (grad)

Abid (grč. Ἄβυδος, Ábydos), mizijski grad na najužem dijelu Dardanela kod rta Nagare. Kolonija Mileta ...

Abid (sveto mjesto)

Abid (Abydos), staroegipatsko sveto mjesto na lijevoj obali Nila, u blizini grada El Araba El Madfuna. ...

abjuracija

abjuracija (latinski abiuratio: odreknuće), svečano odricanje pod prisegom. U Katoličkoj crkvi od srednjega ...

Abodriti (Bodriči)

Abodriti ili Bodriči, slavensko pleme naseljeno u prvoj polovici IX. st. na srednjem Dunavu, u susjedstvu ...

Abodriti (Obodriti)

Abodriti ili Obodriti, pleme Polapskih Slavena koje je potkraj VIII. st. okupilo oko sebe u vojno-politički ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|