Struka povijest, opća, pronađeno natuknica: 6819

Zosim

Zosim (grčki Ζώσιμος, Zṓsimos), bizantski povjesničar (V–VI. st.). Podrijetlom vjerojatno sa sirijsko-palestinskoga ...

Zrenjanin

Zrenjanin (prije Veliki Bečkerek i Petrovgrad, rumunjski Becicherecu Mare, madžarski Nagybecskerek [nα'61544bεčkεrεk], ...

Zulu

Zulu (Anzulu), narod u Južnoafričkoj Republici; oko 9,5 milijuna pripadnika. Kulturno i jezično srodni ...

Zürich (grad)

Zürich [cy:'ri62179], grad i upravno središte istoimenoga kantona u sjeveroistočnoj Švicarskoj, po broju ...

Zvornički sandžak

Zvornički sandžak, osman. vojno-upravna jedinica s obiju strana donjega toka Drine. Osnovan 1480. ili ...

Zvornik

Zvornik, grad u istočnoj Bosni, na lijevoj obali Drine, BiH (Republika Srpska); 11 497 st. (2013; 14 584 st., ...

Zwitter Fran

Zwitter [cvi'ter], Fran, slovenski povjesničar (Bela Cerkev, Dolenjska, 24. X. 1905 – Ljubljana, 14. IV. 1988). ...

Žakerija

Žakerija →  jacquerie ...

Ždanov Andrej Aleksandrovič

Ždanov [žda'nəf], Andrej Aleksandrovič, sovjetski političar (Mariupolj, 26. II. 1896 – Moskva, 31. VIII. 1948). ...

želir

želir (želer) (madž. zseller < njem. Siedler: naseljenik), u feudalizmu, vrsta vlastelinskoga podanika, ...

|<  < (681)  682