Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1921

socijalan

socijalan (lat. socialis: društveni; saveznički; bračni). 1. Koji se odnosi na ljudsko društvo, na ...

solidaran

solidaran (franc. solidaire, od solide < lat. solidus: čvrst; pouzdan), koji je u suglasnosti s drugima, ...

solilokvij

solilokvij (kasnolat. soliloquium, od lat. solus: sam + loqui: govoriti), razgovor sa samim sobom, ...

solucija

solucija (lat. solutio). 1. Odgovor na neki problem; rješenje, izlaz. 2. Otopina. 3. U pravu, ispunjenje ...

sonoran

sonoran (lat. sonorus: glasan, šumeći), koji se jasno, zvučno čuje; zvonak, zvučan. ...

specifičan

specifičan (kasnolat. specificus: vrsteni). 1. Koji je ograničen na uže područje, na pojedinačno (npr. ...

specifikacija

specifikacija (srednjovjekovni latinski specificatio, od kasnolatinskog specificare: razvrstati). 1. ...

specijalan

specijalan (latinski specialis, od species: vrsta). 1. Koji se odnosi na pojedinu vrstu, za razliku ...

spektakl

spektakl (njem. Spektakel < lat. spectaculum: prizor; priredba, predstava). 1. Raskošno produciran ...

spektar

spektar (lat. spectrum: pojava, priviđenje). 1. Raspodjela intenzitetâ mjerene veličine prikazanih ...

|<  < (181)  182  183  184  185  186  187  188  189  190  >