Upit Abraham, pronađeno natuknica: 84

Finci

Finci (finski Suomalaiset), narod baltofinskog ogranka ugrofinske jezične skupine. Oko 5,5 milijuna ...

French, Daniel Chester

French [frenč], Daniel Chester, američki kipar (Exeter, 20. IV. 1850 – Stockbridge, 7. X. 1931). Školovao ...

geomorfologija

geomorfologija (geo- + morfologija), znanost o oblicima ili reljefu krute Zemljine površine, njihovu ...

Hagara

Hagara ili Agara (hebr. Hāgār), prema Bibliji, egipatska ropkinja Abrahamove žene Sare. Budući da Sara ...

Hay, John Milton

Hay [hẹi], John Milton, američki političar i književnik (Salem, Indiana, 8. X. 1838 – Newbury, New Hampshire, ...

himna

himna (njem. /die/ Hymne < lat. hymnus < grč. ὕμνος: svečana pjesma, hvalospjev; riječ vjerojatno predgrčkoga ...

interferometar

interferometar (interfer[encija] + -metar), instrument koji elektromagnetske ili mehaničke valove izvora ...

Irgun Zwai Leumi

Irgun Zwai Leumi [irgu'n cva·i le·umi'] (hebr.: vojnička nacionalna organizacija) (Zwai Leumi), ekstremna ...

islam

islam (arap. islām: pokornost Božjoj volji, predanost Bogu), monoteistička religija nastala u Arabiji ...

ismailiti

ismailiti (arap. al-ismā‘īliyya), islamska šijitska sljedba, nastala u VIII. st. kao tajno naučavanje; ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9