Upit Abraham, pronađeno natuknica: 84

Peters

Peters [pe:'təɹs], njemačka glazbenonakladnička kuća. Bečki skladatelj Franz Anton Hoffmeister i leipziški ...

psihoanaliza

psihoanaliza (psiho- + analiza), teorija o ljudskom doživljavanju i ponašanju, odnosno teorija ličnosti ...

rokoko

rokoko (franc. rococo, pokraćeno i reduplicirano od rocaille: ukras od školjaka, kamenčića, tvorba od ...

Šamir, Moše

Šamir [šami'r], Moše (Moshe Shamir), izraelski književnik (Safed, 15. IX. 1921 – Rišon LeCion, 20. VIII. 2004). ...

Sandburg, Carl

Sandburg [sæ'ndbə:ɹg], Carl, američki pjesnik (Galesburg, 6. I. 1878 – Flat Rock, 22. VII. 1967). Isprva ...

semitski jezici

semitski jezici, grana afro-azijske porodice jezika koji imaju zajedničko podrijetlo u jednom prasemitskom ...

Sherwood, Robert Emmet

Sherwood [šə:'ɹwud], Robert Emmet, američki dramatičar i scenarist (New Rochelle, 4. IV. 1896 – New ...

spin

spin (engl. spin: vrtnja). 1. U fizici, (znak s), kvantnomehaničko svojstvo subatomskih čestica i atomskih ...

Stirling, James

Stirling [stə:'liŋ], James, škotski matematičar (Garden kraj Stirlinga, ? 1692 – Edinburgh, 5. XII. 1770). ...

Stravinski, Igor

Stravinski (Stravinskij) [strav’i'nsk’ij] Igor (Igor’), ruski skladatelj (Oranienbaum, danas Lomonosov ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9