Upit Argentina, pronađeno natuknica: 108

San Miguel de Tucumán

San Miguel de Tucumán [~ miγε'l δe tukuma'n], grad u sjeverozapadnoj Argentini, upravno središte pokrajine ...

Santa Cruz (grad)

Santa Cruz [sa'~ krus] (puni naziv Santa Cruz de la Sierra), upravno središte istoimenoga departmana ...

Santa Fe (Argentina)

Santa Fe [sa'~ fe], grad na utoku rijeke Salado u Paranu, sjeveroistočna Argentina; 391 164 st., šire ...

Sarmiento, Domingo Faustino

Sarmiento [~mie'nto], Domingo Faustino, argentinski političar i književnik (San Juan, 15. II. 1811 – ...

selo

selo. 1. Prostor izvan grada, zemlja, polje. 2. Naseobina, naselje, boravište. U suvremenoj jezičnoj ...

sentavo

sentavo (španj. centavo [ϑenta'βo]), stoti dio novčanih jedinica u nekim zemljama španjolskoga (Argentina, ...

Shiloah, Amnon

Shiloah [ši'loa], Amnon, izraelski muzikolog (Lanus, Argentina, 28. IX. 1928 – Jeruzalem, 12. VII. 2014). ...

Šimat, Žarko

Šimat, Žarko, hrvatski slikar (Šid, Vojvodina, 10. I. 1909 – Buenos Aires, Argentina, 7. IX. 1985). ...

sirak

sirak (Sorghum), biljni rod iz porodice trava; obuhvaća oko 25 vrsta, koje su raširene u tropima obiju ...

soja

soja (japanski shōyū, iz mandžurskoga), jednogodišnja biljka iz porodice mahunarki (Fabaceae), roda ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >