Upit Francuska revolucija, pronađeno natuknica: 51

psihijatrija

psihijatrija (psiho- + -ijatrija), grana medicine koja se bavi nastankom, dijagnostikom, sprječavanjem ...

revolucija 1848–49.

revolucija 1848–49., niz revolucija u Europi kojima je završilo »doba revolucija« (1776/1789–1848), ...

Ritter, Joachim

Ritter [ri'təɹ], Joachim, njemački filozof (Geesthacht, Hamburg, 3. IV. 1903 – Münster, 3. VIII. 1974). ...

Rowlandson, Thomas

Rowlandson [r61595u'ləndsən], Thomas, engleski slikar, grafičar i karikaturist (London, VII. 1756 – London, ...

sekularizacija

sekularizacija (francuski secularisation: posvjetovljenje, podržavljenje, prema crkvenom latinskom saecularis: ...

Sorel, Albert

Sorel [sɔʀε'l], Albert, francuski povjesničar (Honfleur, 13. VIII. 1842 – Pariz, 29. VI. 1906). Nakon ...

Azija

Azija, najveći kontinent na Zemlji. Ime potječe od semitske riječi Açu, što je u asirskom jeziku značilo ...

Belgija

Belgija (Kraljevina Belgija; francuski Belgique/Royaume de Belgique, nizozemski België/Koninkrijk België, ...

Collot d’Herbois, Jean-Marie

Collot d’Herbois [kɔlọ' dεʀbwa'], Jean-Marie, francuski revolucionar (Pariz, 19. VI. 1749 – Sinnamary, ...

drama

drama (engl. drama; franc. drame; njem. Drama; prema kasnolat. drama < grč. δρ8118μα: radnja, događaj), ...

|<  1  2 (3)  4  5  6