Upit Ivan Gundulić, pronađeno natuknica: 14

Gundulić, Ivan

Gundulić, Ivan (Dživo; nadimak: Mačica), hrvatski pjesnik i dramatičar (Dubrovnik, 9. I. 1589 – Dubrovnik, ...

Gundulić, Ivan Marinov

Gundulić, Ivan Marinov, hrvatski humanist i političar (?, 1507 – Dubrovnik, kraj VI. ili početak VII. 1586). ...

Gundulić, Ivan Marinov

Gundulić, Ivan Marinov, hrvatski kroničar (Ancona, 1600 – Dubrovnik, 14. VIII. 1650). Mlađi je sin trgovca ...

Gundulić, Ivan Šiškov

Gundulić, Ivan Šiškov, hrvatski pjesnik, dramatičar i prevoditelj (Dubrovnik, 13. II. 1678 – Dubrovnik, ...

afereza

afereza (grč. ἀφαίρεσıς: uklanjanje), ispuštanje početnih elemenata riječi (samoglasnika, suglasnika, ...

Juda, Damjan

Juda, Damjan, dubrovački knez (?, XII. st. – ?, 1205). Protivnik Mlečana i njihova nastojanja da zavladaju ...

Matanović, Julijana

Matanović, Julijana, hrvatska književnica i književna povjesničarka (Gradačac, BiH, 6. IV. 1959). Diplomirala ...

Rendić, Ivan

Rendić, Ivan, hrvatski kipar (Imotski, 27. VIII. 1849 – Split, 29. VI. 1932). Kiparstvom se bavio od ...

barok

barok (franc. i engl. baroque, njem. Barock, rus. barokko, tal. i španj. barroco), stilsko-povijesni ...

Gundulić

Gundulić, dubrovačka plemićka obitelj. Od svih dubrovačkih plemenitih obitelji Gundulići su imali najstarije ...

(1)  2