Upit Mali, pronađeno natuknica: 718

brodogradnja

brodogradnja, umijeće gradnje brodova, tehnička disciplina i industrijska djelatnost u vezi s projektiranjem, ...

bubanj

bubanj, najvažnija udaraljka i membranofonsko glazbalo poznato u svim kulturama i u svim razdobljima. ...

bubreg

bubreg (pučki tur. böbrek) (lat. ren), parni žljezdani organ u kralježnjaka koji iz krvi izlučuje mokraću. ...

buhe

buhe (Pulicidae), mali, beskrilni kukci iz porodice buha; nametnici na sisavcima i pticama, kojima sišu ...

Bullant, Jean

Bullant [byl8118'], Jean, francuski graditelj (? Écouen, između 1510. i 1515 – Écouen, 13. X. 1578). Školovao ...

Burnett, Frances Eliza

Burnett [bə:ne't], Frances Eliza (rođena Hodgson), američka književnica (Manchester, 24. XI 1849 – Plandome, ...

Canis Minor

Canis Minor [ka'nis mi'nor] (lat.), zviježđe mali pas ...

Carcassonne

Carcassonne [kaʀkasɔ'n], glavni grad departmana Aude, južna Francuska; 47 854 st. (2009). Sastoji se ...

Carigradska konferencija

Carigradska konferencija, sastanak održan od 11. XII. 1876. do 20. I. 1877. u Carigradu, na kojem su ...

CERN

CERN (akronim od franc. Conseil européen pour la recherche nucléaire: Europsko vijeće za nuklearna istraživanja; ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|