Upit Organ, pronađeno natuknica: 222

apsolutizam

apsolutizam (njem. Absolutismus, franc. absolutisme, od. lat. absolutus: neograničen), neograničena ...

Arapska liga

Arapska liga (Liga arapskih država), međunarodna organizacija osnovana 22. III. 1945. u Kairu. Prvotni ...

arhiv

arhiv (kasnolat. archivum: pismohrana < grč. ἀρχεῖον: zgrada javnih službi, zgrada uprave), općenito, ...

Aschoff, Ludwig

Aschoff [a'šɔf], Ludwig, njemački patološki anatom (Berlin, 10. I. 1866 – Freiburg, 24. VI. 1942). Opisao ...

atrij

atrij (lat. atrium). 1. Središnja nenatkrivena prostorija staroitalske kuće s ognjištem, poznata već ...

atrofija

atrofija (lat. atrophiα < grč. ἀτροφία: neishranjenost), smanjivanje veličine stanice zbog gubitka stanične ...

audiatur et altera pars

audiatur et altera pars [audia:'tur ~ a'ltera ~] (lat.: neka se čuje i druga strana), načelo parničnoga, ...

Banska vlada

Banska vlada, upravno tijelo koje je za Kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju utemeljeno naredbom bečkoga ...

blastem

blastem (grč. βλάστημα: klica), skupina nediferenciranih kličnih stanica koje se poslije razviju u ...

Borba

Borba, dnevnik. Počeo tjedno izlaziti 19. II. 1922. u Zagrebu kao »nezavisan politički i društveni list«. ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|