Upit PROLJEĆE, pronađeno natuknica: 297

Fry, Christopher

Fry [frại], Christopher, engleski dramatičar (Bristol, 18. XII. 1907 – Chichester, 30. VI. 2005). Nakon ...

Galicija (Poljska)

Galicija (Poljska), nekadašnja austrijska krunska zemlja. Pod tim imenom poznata od 1772. god. (latinizirani ...

gastrofiloza

gastrofiloza (gastro- + fil- + -oza) (gasterofiloza, gastrophilosis), invazija kopitara ličinkama (pamravima) ...

gavez

gavez (Symphytum), rod s oko 25 vrsta zeljastih biljaka iz por. oštrolista (Boraginaceae). Cvjetovi ...

gemula

gemula (kasnolat. gemmula, deminutiv od lat. gemma: pupoljak). 1. U biologiji, hipotetična čestica ...

giberelini

giberelini, grupa biljnih hormona koje karakterizira prsten kem. spoja gibana u molekuli. Ime su dobili ...

Glamočko polje

Glamočko polje, polje u kršu zapadne Bosne, sjeveroistočno od Livanjskoga polja, BiH; 133 km2. Leži ...

Glina (grad)

Glina, grad na Banovini, jugozapadno od Petrinje (21 km) odnosno od Siska (34 km), Sisačko-moslavačka ...

god

god, godišnji prirast drva u debljinu kod višegodišnjih golosjemenjača i drvenastih dvosupnica u umjerenoj ...

godišnja doba

godišnja doba, četiri dijela godine, traju od ravnodnevice (ekvinokcija) do suncostaja (solsticija) ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|