Upit Politika, pronađeno natuknica: 454

Crkvenac, Mato

Crkvenac, Mato, hrvatski ekonomist i političar (Donja Petrička kraj Čazme, 20. II. 1945). Diplomirao ...

Crna Gora

Crna Gora, država u jugoistočnoj Europi između Srbije (duljina granice 124 km) na sjeveroistoku, Kosova ...

Cuno, Wilhelm

Cuno [ku:'no], Wilhelm, njemački političar i gospodarstvenik (Suhl, 2. VII. 1876 – Aumühle kraj Hamburga, ...

Cvjetičanin, Biserka

Cvjetičanin, Biserka, hrvatska afrikanistica, prevoditeljica i sociologinja kulture (Zagreb, 10. VI. 1939). ...

Dahlmann, Friedrich Christoph

Dahlmann [da:'lman], Friedrich Christoph, njemački povjesničar i političar (Wismar, 18. V. 1785 – Bonn, ...

Dalmacija

Dalmacija, povijesno-geografska regija u južnoj Hrvatskoj; u granicama Hrvatske obuhvaća oko 13 000 km2 ...

Danska

Danska (Danmark; Kraljevina Danska/Kongeriget Danmark), država u sjevernoj Europi. Obuhvaća poluotok ...

deficit

deficit (njem. Defizit < franc. déficit, prema lat. deficit: nedostaje), negativna razlika između dviju ...

demagogija

demagogija (grč. δημαγωγία: vođenje puka), umijeće vođenja naroda, predstavljanje interesa puka, osobito ...

depresija

depresija (lat. depressio, od deprimere: pritisnuti, utisnuti, tištati). 1. U svakodnevnom životu, ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|