Upit Prvi svjetski rat, pronađeno natuknica: 61

Prvi svjetski rat

Prvi svjetski rat →  svjetski ratovi, prvi svjetski rat ...

Atti e memorie della societtà istriana di archeologia e storia patria

Atti e memorie della societtà istriana di archeologia e storia patria [a't:i e memɔ:'rie del:a sočeta' ...

biografija

biografija (bio- + -grafija), opis života, obično istaknute i zanimljive osobe. To je književna vrsta ...

Blaue Reiter, der

Blaue Reiter, Der [deɹ blạuə rại'təɹ] (njemački: Plavi jahač), izvorno ime almanaha koji su 1912. u ...

Pavičić, Slavko

Pavičić, Slavko (Leopold), hrvatski pravnik i vojni povjesničar (Vinkovci, 5. IX. 1885 – Klagenfurt, ...

socijaldemokracija

socijaldemokracija (socijal/an/ + demokracija), opći naziv za socijaldemokratske političke stranke, ...

svjetski ratovi

svjetski ratovi, dva izravna globalna oružana sukoba vodećih europskih i svjetskih sila i njihovih saveznika, ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

Arapi

Arapi, narodi semitskog podrijetla nastanjeni na poluotoku Arabiji, odakle su se raširili po jugozapadnoj ...

Argentina

Argentina (Republika Argentina/República Argentina), država, po veličini površine i po broju stanovnika ...

(1)  2  3  4  5  6  7