Upit Sadržaj, pronađeno natuknica: 398

anotacija

anotacija (lat. annotatio: bilješka), bilješka dodana naslovu, i/ili drugoj bibliografskoj obavijesti ...

Anthologia Latina

Anthologia Latina [antolo'gi·a ~ti:'~] (latinski: Latinska antologija), zbirka od oko 380 kraćih latinskih ...

aprekacija

aprekacija (lat. apprecatio), kratka zaključna formula u diplomama koja izrazom feliciter (lat.: neka ...

apstraktni film

apstraktni film (također i nefigurativni film, neprikazivački film), uobičajeni, iz likovne terminologije ...

arbitrarnost

arbitrarnost (prema lat. arbitrarius: samovoljan), po švicarskom lingvistu Ferdinandu de Saussureu, ...

Archivio storico per la Dalmazia

Archivio storico per la Dalmazia [arki'vio stɔ'riko ~ ~ dalma'cia], talijanski mjesečni časopis; izlazio ...

arija

arija (tal. aria: napjev), vokalna skladba za solističko pjevanje uz instrumentalnu pratnju. Obično ...

atimija

atimija (grč. ἀϑυμία), doslovno znači malodušnost. Hipokrat je taj izraz upotrebljavao umjesto melankolije. ...

autoanaliza

autoanaliza (auto- + analiza), analiza osobnih psihičkih čimbenika. Ortodoksna psihoanaliza drži autoanalizu ...

autorsko pravo

autorsko pravo, skup pravnih pravila kojima se uređuju prav. odnosi glede intelektualnih, autorskih ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|